Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme (“Seyhan mah. 667/5 sokak no:10/1 Buca/İzmir” adresinde yer alan ZİZUVA.COM Firması (“ZİZUVA.COM” veya “Firma”) isimli firma ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler (‘’bundan böyle kısaca ‘’Kullanıcı’’ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR

  • Site: www.zizuva.com adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir.
  • Sosyal Medya: Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram, YouTube gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.
  • Kullanıcı: İşbu Sözleşme uyarınca ZİZUVA.COM sistemine üye olan kişileri ifade eder.
  • ZİZUVA.COM Üyeliği: ZİZUVA.COM tarafından işbu Sözleşme kapsamında oluşturulan ve üyelerine özel avantajlar sunan tüketici bağlılık programını ifade etmektedir.
  • Sözleşme: İşbu ZİZUVA.COM Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni ifade eder. Site’de yer alan Kullanım Şartları, Güvenli Ödeme, Gizlilik İlkeleri, Kişisel Verilerin Korunması sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, ZİZUVA.COM internet sitesinden yapılacak her alışverişte, Kullanıcı’ya fırsatlar oluşturan üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

ZİZUVA.COM ’a ait Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Sadakat Programı; ZİZUVA.COM Firması tarafından işletilen, işletilebilecek elektronik ortamdakiler dahil tüm işyerlerinde, program üyelerine; www.zizuva.com linkinde yer alan ve güncellenen iş ortakları ile birlikte gerçekleştirebileceği genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım, kulüplere özel avantajlardan yararlanma ve benzeri olanaklar sunan müşteri odaklı bir pazarlama programıdır.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak ad, soyad, e-posta, cep telefonu numarası, ve adres bilgisi olmak üzere alım-satım ilişki kapsamında temin edilen kişisel verilerinin üyelik sözleşmesinden doğan tüketici sıfatı uyarınca ZİZUVA.COM içerisinde kullanılmasına; SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri, e-posta aracılığıyla, tanıtım, kampanya, lansman, davet, açılış, promosyon, fırsat, haber, bülten bilgilendirmesi için tercihleri doğrultusunda kendisiyle iletişime geçilmesine ve yukarıda sayılan kişisel verilerinin ZİZUVA.COM'un iş ortaklarına, grup şirket ve iştiraklerine aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.1.2. Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından ZİZUVA.COM yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri ZİZUVA.COM’a bildirmekle yükümlüdür.

4.1.3. Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi ZİZUVA.COM'a bildirmesiyle kurulur.

4.1.4. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.2. ZİZUVA.COM'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1. ZİZUVA.COM, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.2.2. ZİZUVA.COM’nın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

4.2.3. ZİZUVA.COM, Kullanıcılar’ın bilgilerini Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

4.2.4. ZİZUVA.COM, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.2.5. Site’de ZİZUVA.COM’nın kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve Kullanıcıları Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.2.6. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan ZİZUVA.COM ve Firma yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. ZİZUVA.COM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.7. Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça ZİZUVA.COM'a aittir. Kullancı’nın, izinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında ZİZUVA.COM tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ZİZUVA.COM markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ZİZUVA.COM’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4.2.8. ZİZUVA.COM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.2.9. ZİZUVA.COM kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.2.10. İşbu internet sitesine ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.2.11. ZİZUVA.COM işbu internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, işbu internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. SÖZLEŞME’NİN FESİHİ

5.1. ZİZUVA.COM tarafından Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun ZİZUVA.COM tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

5.2. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

  • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
  • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
  • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
  • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
  • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

6.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU

6.2.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

6.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

6.2.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile yorumlanacaktır.

6.3. TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat ZİZUVA.COM'un Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

6.4. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Soru ve önerileriniz için +905551001120 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir veya [email protected] e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


 
Yükleniyor...